cibali kapısı
GEÇMİŞİN DERİN İZLERİ..
Şubat 11, 2020
resim-ve-heykel-muzesi-besiktas
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Şubat 12, 2020

HÜR KARINCALAR

HÜR KARINCALAR

Bilmem kaçıncı hayvan hakları söylevinde;
Ey kendini yaratılmış en üstün varlık olarak gören büyük hayvan halkı. Var oluştan bu yana yaşanılan her şeyin bir sebebi olduğu gibi bizim de yaşadığımız acı tatlı her şeyin bir sebebi var. Bu sebebi başlangıçta anlayamıyor oluşumuz gayet normaldi, fakat artık çağın ve şartlarının tarafımızdan geliştirilmesi üzerine eskiye oranla çok daha bilgili ve bilinçli varlıklar olarak bu sebeplerin her biri için onlarca farklı teori üretebiliyor ve deneysel yöntemleri de kullanarak akla en yatkınlarını gerçek kabul edebiliyoruz. Bu bağlamda yapılan bu söylevde ağzımdan dökülenler önümdeki metinden, önümdeki bu kısa metin ise hayata dair kesin gerçeklerden oluşmaktadır. Her biri kendi konularında uzman bilim hayvanlarının yüce meclisimiz tarafından kendilerine verilen maddi ve manevi destekle ortaya çıkardıkları bu gerçekler bütünü, bu söylev vasıtası ile sizlerle paylaşılmakta ve her bir hayvan kendi bireysel ve kültürel tarihini, kesinliği ispatlı bu incelemelerden yararlanarak öğrenmek hakkına sahip olmaktadır.
Bilmem kaçıncı hayvan kavgası mahkemesinde;
Evet, sevgili sayın ve yüce mahkememiz temsilcileri; bugün burada toplanmış olma sebebimiz şu karşınızda görmüş olduğunuz gayet bilinçli, sakin ve güler yüzlü gözüken karınca ırkı temsilcilerinin temsil ettikleri öz ırklarının dünyadaki diğer milyarlarca tür arasındaki orantıyı hiçe sayarak engellenemez bir biçimde çoğalmasıdır. Bu durum daha önce yüce hayvan birliği meclisimizde yapılan ve tüm hâkim türlerin temsilcileri tarafından oy çokluğu ile karara bağlanmış ve ‘çoğalma’ işlemi yanlızca meclisimizin çizmiş olduğu sınırlar içerisinde kalınarak gerçekleştirilebilecek bir özgürlük olarak yasallaştırılmıştır. Buna rağmen şu karşınızda bulunan karınca ırkı temsilcileri yüzsüzce, bu çoğalma durumunun ırksal özelliklerle ilgili olduğunu ve yüce mecliste alınan kararlarda oy kullanan hâkim ırkların bu ırksal özellikleri dikkate almadığını açıkça söylemektedirler.
Bilmem kaçıncı hayvan birliği meclisinde;
Madde 1: Her hayvan eşittir.
Madde 2: Her hayvan eşittir maddesi, yüce meclisin isteği ve hâkim ırkların oy çokluğuyla kabul ettikleri durumlarda göz ardı edilebilir.
Bilmem kaçıncı hayvan hakları söylevinde;
Yalnız ve yalnızca, bu bilimsel uğraşların çağımız şartları açısından zararlı bazı tarihsel bilgileri ortaya çıkardıkları durumlarda, bu tarihsel bilgilerin tarafımızdan siz sevgili hayvan halkından gizlenip yalnızca yüce meclisimize sunulma hakkı yine yüce meclisimizden aldığımız yetki ile tarafımızda mevcuttur. Ey sevgili hayvan halkı; gerçeğin tümünün tarafınızdan bilinemiyor oluşunun, gerçeğin gizlendiği yanlış fikrine kapılmanıza sebep olabileceği çok açıktır. Fakat yüce hayvan birliği meclisimizin güvenilirliği anayasamızın maddelerince de kabul edilen bir gerçektir. Ve bu gerçeğe bağlı kalınarak yalnızca meclisimize sunulan bazı tarihsel bilgilerin halktan gizlenmiş sayılamayarak, güvenilirliği anayasa maddelerine dayanan tek kurum tarafından yine halkın zarar görmemesi açısından gizli tutulup gerektiği takdirde gerektiği kadarının kullanılması gayet normal, akla ve anayasaya uygundur.
Bilmem kaçıncı hayvan kavgası mahkemesinde;
Çok sayın, sevgili ve yüce mahkememiz temsilcilerinden, karşılarında bulunan ve yasaya rağmen açıkça özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesini ortaya sunan karınca ırkı temsilcilerinin haksız bulunarak mahkememizi boş yere meşgul etmek suçundan yargılanmalarını talep etmekteyiz. Üstelik bu yargılanmanın emsal davalar için ibret olması açısından ciddi anlamda büyük cezalar ile sonuçlanmasını temenni etmekteyiz.
Bilmem kaçıncı hayvan birliği meclisinde;
Madde 3: Yüce meclis her şeyin üzerinde ve her şeyden kutsaldır. Yüce meclisin kutsallık ve güvenilirliği ilk iki madde ve sonrasındaki hiçbir madde gerekçe gösterilerek sorgulanamaz.
Bilmem kaçıncı hayvan kavgası mahkemesinde;
Açıkça görülmektedir ki karşımızda bulunan bu sözde temsilciler, yalnızca meclisimizdeki güvenilirliği değil aynı zamanda anayasamız maddelerindeki güvenilirliliği de sorgulamaktadırlar. Anayasamız maddelerinin yalnızca halk için olduğu, meclisimiz için hiçbir bağlayıcılığı olmadığı hatta anayasamız maddelerinin neredeyse meclisin dokunulmazlığını pekiştirmek adına sürekli meclisteki hâkim türler tarafından değiştirildiği gibi saçma ve dayanaksız iddiaları ortaya atarak, ırklarının çoğalma sorunlarının dışında kalan ve milli birliğimizi tehdit eden bu söylemlerle ne kadar art niyetli olduklarını açıkça göstermektedirler. Yargılanma süreci boyunca tüm bunların göz önünde bulundurulması ve bu davanın yalnızca karıncaların çoğalma özgürlükleri hususu ile sınırlı kalmaması konusunda ısrarcıyız.
Bilmem kaçıncı hayvan birliği meclisinde;
Madde 4: Yüce anayasamız maddeleri açıkça ya da ima yolu ile eleştirilemez, tartışılamaz fakat uygun görüldüğü takdirde yalnızca yüce meclisimizin hâkim ırkları tarafından yapılan öneri ve oylamalar ile değiştirilebilir.
Madde 4/A: Yüce meclisimizce yüce anayasamız içinde yapılan değişiklikler, yüce meclisimizde bulunan hâkim ırklar dışındaki hiçbir sıradan hayvan tarafından dava konusu olamaz, kanıt gösterilemez, sorgulanamaz.
Madde 4/B: Yüce meclisimiz tarafından yüce anayasamız içeriğinde yapılan değişikliklerin herhangi bir sıradan hayvan lehine yahut aleyhine kanıt olarak öne sürülmesi hâlinde, karar yüce mahkememiz tarafından yüce meclisimizce oylanmaya sunulur ve şahsın cezalandırılması verilen bu karara uygun olur.
Bilmem kaçıncı hayvan hakları söylevinde;
Ey sevgili hayvan halkı, sözlerimizi iyi dinleyin. Bizler yalnızca sizler için çalışmakta ve yalnız halkımızın refahı uğruna uğraşmaktayız. Bundan şüphesi olanlar varsa şayet aranızda, bu şüphelerinden derhâl kurtulup halkımızın büyük ilerlemesi konusunda bize yardımcı olacak adımları derhâl atması şiddetle tavsiye olunur. Yüce hayvan birliği meclisimizin, yüce anayasamızın ve siz pek sevgili hayvan halkımızın ortak selameti açısından yapılan tüm çalışmalarımıza vereceğiniz kayıtsız şartsız destek çok önemlidir. Amacımız yüce meclisimizin ve yüce anayasamızın geleceğimiz için atacağımız tüm adımlarda bize önder ve örnek olmasıdır. Bu uğurdaki tüm mücadelemizi yine onlardan aldığımız destekle gerçekleştirmekte ve sonuçta bu yüce söylevlerle siz sevgili halkımıza ulaştırmaktayız.
Bilmem kaçıncı hayvan kavgası mahkemesinde;
Artık mahkememizce açıkça görüldüğü kanaatinde olduğumuz bu gerçek, davanın bir özgürlük mücadelesi değil bir isyan mücadelesi olduğu gerçeğidir. Bu gerçeğin yüce meclisimiz ve yüce anayasamız maddelerince doğrulandığı ve mahkemenin bu doğrultuda bir karar vermeme hâlinde hem yüce meclisimizi hem de yüce anayasamızı hiçe saymış olacağı hakikattir. Karşınızda bulunan şu zavallı ırk temsilcileri, haklarında alınan yüce bir karara karşı gelmekle kalmayıp bu yüce kararın alınışını ve alınışında dayandırıldığı tüm diğer yüce gerekçeleri de aşağılamışlardır.
Bilmem kaçıncı hayvan hakları söylevinde;
Yüce meclisimiz kurulduğu günden bu yana, oluşturulan yüce anayasamıza bağlı kalmış ve hiçbir hayvan hakkını çiğnememiştir. Fakat aynı başarıyı gerçekleştirmekte zorlanmış bir sürü kişi ve kurum olmuştur. Bunlar ise mümkün olduğunca yüce meclisimizin yüce adaleti sayesinde içlerinde bulundukları bu sapkınlıklardan kurtarılmaya çalışılmış fakat ne yazık ki bazı asilerde bu affedici mekanizma dahi işe yaramamıştır.
Bilmem kaçıncı hayvan birliği meclisinde;
Madde 5: Bu ve bundan sonraki tüm maddeler yalnızca yüce meclis tarafından bilinecek, gerekli görülmedikçe kullanılmayacak, kullanıldığı takdirde asla sorgulanmayacaktır.
Bilmem kaçıncı hayvan kavgası mahkemesinde;
Karar: İçinde bulunulan durum tüm hayvan halkının birlik ve beraberliği göz önünde bulundurularak ve yüce hayvan meclisinin yüce hayvan hakları anayasasına dayanarak aldığı kararlar sayesinde detaylıca düşünülmüş ve karara varılmıştır;
*Şayet karınca ırkı temsilcileri çoğalma haklarına bir müdahale olarak gördükleri yasaları kabul edip tüm hayvan halkına duyurulacak bir kararla isyan suçunu kabul ederlerse, ırklarının dünya hayvanları ve kültürleri açısından taşıdıkları değer göz önünde bulundurularak bir defaya mahsus affedileceklerdir.
*Fakat bu böyle olmaz ise ve yüce meclisin yüce anayasaya dayanarak aldığı karar, yüce mahkememizce bu şekilde olmasına rağmen karınca ırkı temsilcileri kendilerini haklı gördükleri davalarında direnirlerse, o zaman bu suç tüm karınca ırkına mal edilecek ve gereği yine yüce meclisimizin yüce anayasamıza bağlı kalarak alıp mahkememize sunacağı kararla tüm hayvan halkına duyurulması karara bağlı olmak sureti ile yapılacaktır.
Bilmem kaçıncı hayvan birliği meclisinde(çok gizli oturum);
Madde bilmem kaç: Yüce meclisin yüce yasalara dayanarak yüce mahkemeye sunduğu karar olumsuz yönde tekrar yüce meclise iletildiği takdirde, yüce meclisin hâkim ırkları tarafından dönem şartları ve dava konusu göz önünde bulundurularak yeni ve asla geri döndürülemez tek bir karar alınıp isteğe bağlı olarak halka açıklamak yahut halktan gizlemek sureti ile yüce meclise sunulur.
Bilmem kaçıncı hayvan hakları söylevinde;
Ey sevgili ve büyük hayvan halkı; tarih bize her daim göstermiştir ki yüce meclisimizin aldığı her karar yasalara uygun ve halkımızın menfaatinedir. Bu nedenle başlarınızı öne eğmeyin. Alınan bu kararda hiçbirinizin suçu olmadığı gibi, yüce meclisimizin ve yüce anayasamızın açıkça belirli maddelerini uygulayan yüce mahkememizin de bir suçu yoktur. Tek suçlu vardır, onlar da karıncalardır!!!
Alkış!!!
EYLÜL 2015

Agnoskeptik

Özgür köşenin bağımsız kalemleri

Bizi facebook sayfamızdan takip edin

Comments are closed.