Sultanahmet Camii; Blue Mosque

Ota Benga; İnsanat Bahçesi
Şubat 23, 2024
Yarın Doğacak Dün Öldü
Şubat 23, 2024

Sultanahmet Camii; Blue Mosque

Sultanahmet Camii Gezi Yazısı

Şehrin Mavi Parıltısı

Sultanahmet Camii

Altı minaresi, dört yapraklı yonca görünümüyle Avrupalıların Mavi Camisi
Cihan tahtının ortasında yaratıcıya sunulan büyük bir şükran

Sultanahmet Camii Nasıl Yapıldı?

Eteğiyle toprak taşıyan Padişah

Asıl İstanbul olan Tarihi yarımadanın tepeleri padişahlar adına yapılan camilerle doluydu. Sultan Ahmet Allaha bir şükür göstergesi olarak o güne kadar görülmemiş ihtişamda bir cami yapmayı istiyordu. 
Osmanlının cihan padişahları nice camiler yaptırmış olsa da tahtın merkezine Sultanahmet Camii gelir.
Caminin temeline kazmayı Sultan Ahmet vurur. Eteğiyle toprak taşır. Yapımı 7 yıl 5 ay 6 gün sürer ve tüm görkemiyle Sultanahmet Camii tarihteki yerini alır.

Mimar Mehmet Ağa’nın tarihe geçen görkemli yapısı

Mimar Mehmet Ağa tarafından yapılan caminin içi dört yapraklı yoncaya benzer. 
260 pencere açılmış, duvarlarındaki çinilerin rengiyle ışık bütünleşmiş ve dünyaya kendini Blue Mosque yani Mavi Cami olarak tanıtmıştır.

Sultanahmet Camii Minareleri

Altı Minarenin Hikâyesi

Hikâyeye göre Padişah 1. Ahmet Mehmet Ağaya caminin minarelerinin altından yapılmasını söyler. Bunun devletin bütçesini çok aşacağını düşünen Mehmet Ağa bu durumu yanlış anlamış gibi yapar ve altı minareli yapar camiyi.
Görkemiyle büyüyen camiye bir yanıyla hayranlık duyulurken diğer yandan sadece Kâbe de ki caminin altı minareli olmasından rahatsızlık duyulur. Bu durum üzerine Mehmet Ağayı huzuruna çağıran Sultan Ahmet Kâbe’nin ‘kaç minaresi olduğunu sorar’. Durumu fark eden Mehmet Ağa Mekke’ye gider iki sene sonra döndüğünde ‘artık yedi padişahım’ der.
sultanahmet camii tarihi

Padişah Sultan Ahmet

Tarihi Bir Alana Adını Veren Han; Sultanahmet Han

Sultan I. Ahmet Han 18 Nisan 1590 Manisa doğumludur.14.Osmanlı Padişahı ve 93.İslam halifesidir. Babası III.Mehmet ,annesi Handan Valide Sultan’dır. Sancağa gitmeden tahta çıkan ilk Osmanlı Padişahıdır.
Henüz Şehzade olduğu yıllarda Altın Yol’da (Topkapı Sarayında Tahta çıkan Padişahların harem halkına sikke dağıttığı yol) karşılaşıp âşık olduğu Kösem Sultan ile evlenmiştir. Bu Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan ile evlenmesinin ardından gerçekleşen ikinci padişah evliliğidir. Annesi Handan Sultan her ne kadar bu evliliğe karşı çıksa da, Şeyhülislam’ın ‘’padişahların evlenmesi caiz değildir’’ söylemine rağmen bu evliliğe engel olamamıştır.

Kösem Sultan Kimdir?

Kösem Sultan; Osmanlı Tahtında Bir Kadın

Kösem Sultan 1590 doğumlu olup asıl adı Anastasya’dır. 
Babasının ölümünden sonra önce Bosna Beylerbeyi’nin sarayına sonrasında ise İstanbul’a gönderilir. 
Anastasya saraya girdiğinde önceleri ‘’ay yüzlü’’ anlamına gelen Mahpeyker adını alır. Fakat sonraları diğer cariyelere yol gösterdiğinden kendisine Kösem adı verilir. 
I Ahmet ile evliğinde Haseki ( Valide Sultan’dan sonra ki hiyerarşik rütbe) olan Kösem Sultan Osmanlı tahtına iki oğlunu geçiren (IV Murat ve Sultan İbrahim) sonrasında da torununun saltanatını gören (IV Mehmet) tek Valide Sultan’dır. 
Osmanlı Hanedanlığının en güçlü kadını olarak kabul edilir. Kösem Sultan Osmanlı Devlet geleneğinde daha önce örneği olmamasına rağmen saltanat naibesi olarak devleti yönetmiştir. 
2 Eylül 1651 yılında yine tarihe geçecek şekilde öldürülmüştür. Kösem Sultan’ın öldürülmesi ile ilk kez bir Valide Sultan öldürülmüştür.
I Ahmet tahtta gerçekleştirdiği önemli olaylardan biride kardeş katline son vermesidir. Hanedanda ki veraset sistemini değiştirmiş, aklı dengesi yerinde olan ailenin en büyüğünün tahta çıkması anlayışı esas alınmıştır.

Sultanahmet Türbesi

Sultanahmet camiini yaptırarak ismini veren Padişah 1. Ahmet’in türbesi hemen Caminin girişinde bulunmaktadır.

Sultanahmet Camisini  Kim Yaptı

Mimar Sedefkar Mehmet Ağa

Oldukça dindar bir yapıya sahip olan 1.Ahmet 1609 – 1616 yılları arasında Sultanahmet Camisini yaptırmıştır. 
Mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya yaptırılan camiden mavi yeşil ve beyaz renkli çinilerle bezenmesinden dolayı Avrupalılar Blue Mosque (Mavi Cami) olarak bahseder. 
Yapımında 20.000 çini kullanılmıştır. Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi ile İstanbul’un ana camii olmuştur.
İstanbul’da ki en büyük ekslerden olan külliye içinde bir cami, medreseler hünkar kasrı, arasta, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sibyan mektebi, imarethane ve kiralık odalar bulunmaktadır.

 

 

Comments are closed.