Mısır Hiyeroglifleri; Dikilitaş Üzerinde Neler Yazıyor

Yerebatan Sarnıcı, Medusa ve Perseus Efsanesi
Şubat 23, 2024
Küresel Yokoluş
Şubat 23, 2024

Mısır Hiyeroglifleri; Dikilitaş Üzerinde Neler Yazıyor

Dikilitaş’ın üzerinde neler yazıyor?

Mısır Hiyeroglifleri

Kuzey Cephesi

dikilitaş kuzey cephesi

”Gizli ve kutsal ismin her tecellisine mazhar olan tanrı Amon’a kurbanını büyük bir acz içinde sunduktan sonra, ondan yardımlar dilenerek güneyin dostu, dinin nuru iki tacın sahibi kudretli hükümdar ülkesinin sınırlarını Mezopotamya’ya kadar götürmeye azmetti.”

Kuzeybatı Cephesi

dikilitaş kuzeybatı cephesi

 ”18.sülaleden Yukarı ve Asağı Mısır’ın sahibi 3.Tutmosis, Tanrı Amon’a kurbanını sunduktan sonra Horus’un yardımıyla bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak hükümdarlığının otuzuncu yılı bayramında bu sütunu daha nice zamanların getireceği bayramlar için yaptırdı ve dikti.”

Güney Cephesi

dikilitaş güney cephesi

”Tanrı Horus’un lütfuna mazhar olan ve güneşin oğlu ünvanını taşıyan Aşağı ve Yukarı Mısır’ın hükümdarı olan firavun, kudret ve adaletle bütün ufuklara nur saçtı. Ordusunun önüne geçti. Akdeniz’de dolaştı, bütün dünyayı mağlup etti. Sınırlarını Naharin’e kadar yaydı. Mezopotamya’ya azimle gitti, büyük savaşlar yaptı.”
Güneydoğu Cephesi

dikilitaş güneydoğu cephesi

”Güneşin doğduğu sırada sahip olduğu altın renkleri dünyaya yayan Horus’un verdiği kuvveti, serveti, kuvvetli sevgi, saygıyı taşıyan ve Aşağı ve Yukarı Mısır’ın tacına sahip olan ve bizzat Güneş tarafından seçilmiş olan firavun, bu eseri babası Ra için yaptırdı.”
Dikilitaş’ın kaidesinde yer alan yazılarsa Grekçe ve Latince yazılmıştır.

dikilitaş grekçe metin

”Devamlı bir suretle yerde duran bu taşı dikme cesaretini İmparator Theodosius gösterdi ve yardımına Proclus çağrıldı. Bu şekilde otuz iki günde yerine dikildi.”

dikilitaş latince metin

”Önceleri direnmiştim; fakat yüce efendimizin emirlerine itaat ederek, yenilen tiranlar üzerinde zafer çelengini taşımam gerekti. Her şey Theodosius ve onun kesintisiz sülalesine boyun eğiyor. Bana da galip geldiler ve reis Proclus’un idaresi altında otuz günde yükselmeye mecbur oldum.”

sehrinhikayesi@gmail.com

 

Dikilitaş’ın hikâyesini okumak için tıklayınız

İstanbul Tarihi Yarımada Gezi Yazısı (Gezi Rotası) Okuyabilirsiniz

Bizi Facebook adresimizden takip edin

Comments are closed.