Süleymaniye Camii; Adalarında Bahar, Süleymaniyende Güneş

Felaket Tellalları
Şubat 23, 2024
Ota Benga; İnsanat Bahçesi
Şubat 23, 2024

Süleymaniye Camii; Adalarında Bahar, Süleymaniyende Güneş

Süleymaniye Camii 

Adalarında Bahar, Süleymaniye’nde Güneş

Tarihin gördüğü en büyük hükümdarlardan biri Kanuni Sultan Süleyman,

Osmanlı’da Kadınlar Saltanatını başlatan kadın Hürrem Sultan,

Ve dünyanın en büyük mimarlarından Mimar Sinan.

Temelleri bir sene bekliyor

Süleymaniye yüzlerce deprem görmüş, tek bir noktası bile çatlamamıştır. Öyle sağlam temellere oturtturulmuş ki dökülen temelin iyice yerleşmesi için bir sene beklenmiş.
Hatta hikâyeye göre temelin atılmasından sonra inşaat durunca İran Şahı elçilerle altın göndererek ; ‘Camiyi bitirmeye gücünüz kalmamış. Elçimizle bir sandık dolusu mücevver gönderiyoruz. Bu hayırlı işte bizimde katkımız olsun’ der. Buna çok sinirlenen Kanuni Sultan Süleyman ‘bütün sandığı temele dökün’ der. Mimar Sinan ise minarenin yapımında kullanır. O yüzden minarelerden birine Cevher minaresi denir.

Süleymaniye’de sesiniz her yere ulaşır

Süleymaniye’de kendinizi bir başka atmosferde hissedeceksiniz. Sesiniz içeride her bir yere yayılacak hiçbir yerde şahit olmadığınız bir akustiğe tanıklık edeceksiniz.

Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkıyor

10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Trabzon doğumludur. 
1509 yılında Sancak alan Kanuni önce Şarki Karahisar, sonra Bolu ve nihayetinde Kefe Sancakbeyi oldu. Babası Yavuz Selim’in 1512 yılında tahta geçmesiyle birlikte İstanbul’da onun kardeşleriyle ettiği mücadeleye destek verdi ve Saruhan Sancakbeyi oldu.
30 Eylül 1520 henüz 25 yaşında Yavuz Selim’in vefatı üzerine Padişah oldu. Kendinden başka erkek kardeşi olmaması dolayısıyla tahta geçişinde sorunlar yaşanmadı.

Muhteşem Süleyman; Tarihte ilk nikâh kıyan Osmanlı Padişahı

Muhteşem Süleyman olarak anılan Kanuni dönemi birçok yönden tarihe geçecek olaylara da eşlik etmiştir. Hürrem Sultanla resmi nikâh kıyması Osmanlı geleneklerinde pek alışagelmiş bir durum olmamakla birlikte böylece Osmanlı’da Kadınlar Saltanatı diye adlandırılan dönemde başlamış oldu.
Hürrem sultan 1521 yılında Şehzade Mehmet’in dünyaya gelmesiyle sarayda en nüfuslu üçüncü kadın durumuna gelmiş sonrasında Mahidevran’ı Manisa valiliğine atanan oğlu Şehzade Mustafa’nın yanına gönderilmesiyle onun yerini almıştır. 
Kanuni’nin annesi Valide Hafsa Sultan’ın vefatıyla birlikte de Harem yönetimini ele alarak sarayda ki nüfusunu arttırmıştır. Harem’i Topkapı Sarayına taşıtan da Hürrem Sultan’dır.

Hürrem Sultan entrikaları

Kanuni Sultan Süleyman’ın en yakınlarından olan Pargalı İbrahim Paşa’nın öldürülmesinden, Şehzadelerin Sancakbeylerine atanmasına, Damat Rüstem Paşa’nın Sadrazamlığa getirilmesinden, Piri Reis’in idamına, Kara Ahmet Paşa’nın idamından, Şehzade Mustafa’nın boğdurulmasına kadar birçok dönemin önemli olayların içinde etken olmuştur.

Kanuni İsyanları bastırıyor

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçişiyle birlikte Memlük devletini yeniden kurmak isteyen Canbirdi Gazeli, Mısır’da Sadrazam olma hakkını kendinde gören Ahmet Paşa, Kalender Çelebi ve 1527 yılında vergi sistemini bahane ederek ayaklanan Baba Zünnun isyanlarını bastırdı.

Macaristan Osmanlı Toprağı

29 Ağustos 1521 de Belgrad’ı ele geçirdi Böylece artık Osmanlı Avrupa’ya tamamen açılmıştı.. Alman İmparatoru Şarklen’e karşı Fransa Kralı François’in yanında olan Kanuni önce Barbaros Hayrettin Paşayı Nice’ye göndererek Fransa’yı kurtardı, akabinde Mohaç savaşıyla birlikte Macaristan’ı Osmanlı topraklarına kattı.

İran’la tarihte yapılan ilk anlaşma

Macaristan’ın alınması üzerine Kanuni dönemi Avusturya ile süregelen bir mücadele dönemi olarak devam etmiştir. Viyana bu süreçte 26 Eylül 1529 yılında kuşatılmış fakat kuşatma 16 Ekim’de kaldırılmıştır. Viyana kuşatmasını fırsat bilen Safevi Devleti’nin Erzurum’a kadar gelerek burayı kuşatması üzerine üç İran seferine çıkan Kanuni 1555 de ‘’Amasya antlaşmasını’’ yaparak İran sorununu çözmüştür. Bu anlaşma İran ile tarihte yapılan ilk anlaşmadır.

Barbaros Hayrettin Paşa

Denizciliğe çok önem veren Kanuni Barbaros Hayrettin Paşayı Kaptan-ı Deryalığa getirmiş ve 27 Eylül 1538 de Andrea Dorea komutasında ki Haçlı ordusunu Preveze Deniz savaşında yenerek Akdeniz’i Osmanlı hakimiyeti altına almıştır. Sonrasında yeniden bir haçlı seferi düzenlenecek lakin Barbaros’un yetiştirdiği Turgut Reis bu saldırılara göğüs gerecek ve Bingazi’de Osmanlı topraklarına katılacaktı.

Piri Reis

Coğrafi keşiflerin ardından sömürge arayışlarıyla birlikte Ümit Burnu’nun keşfi baharat ticaretine büyük darbe vurmuş bunun üzerine Osmanlı, Kanuni döneminde dört kere Hint Deniz Seferi gerçekleştirmiştir. Bunlardan ikincisinde, Piri Reis Portekiz donanmasını yenmiş fakat donanmayı bırakarak ganimetle geri döndüğü için Mısır’da idam edilmiştir.

Süleymaniye Külliyesi Mimar Sinan’ın eseri

Süleymaniye Camii 1551 1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Süleymaniye Külliyesinin bir parçası olarak inşa edilmiş camii Mimar Sinan’ın kalfalık devri eseri olarak kabul edilmektedir.
Caminin Külliyesinde Kanuni Sultan Süleyman Türbesinin hemen yanında Hürrem Sultan’ın türbesi vardır. Mimar Sinan’ın türbesi ise hemen camii bahçesinin karşısındadır.

Süleymaniye Nerede, Nasıl Giderim?

İster deniz yoluyla ister karayoluyla nereden gelirseniz gelin yarımadanın her yerinde tramvaylar karşılayacak sizi. Süleymaniye’ye ulaşmak için Beyazıt tramvay durağını kullanabilirsiniz. İstanbul üniversitesinin sağ yanından doğru devam ettiğinizde Külliyeye ulaşacaksınız. 

Comments are closed.