Apollon Tapınağından İstanbul’a yolculuk
Ocak 14, 2024
Onbinlerin Yürüyüşü Anabasis; Anadolu’nun Yeraltı Şehirleri
Ocak 14, 2024

Moğolların Meryem Anası

moğolların meryemi

Moğolların Meryem Anası

Kanlı Kilise

Çileli hayatı onu kutsallığa yöneltti

Bir imparatorluğun Meryem’i olarak anıldı

Kariye Kilisesinde İsa Peygamberle birlikte resmedildi

Maria’nın Hayatı (Moğolların Meryemi)

Maria çileli bir kadın

Maria Despina çileli bir kadındır. İmparatorun gayri meşru çocuğu olduğundan dolayı hep ikinci planda kalmıştır. Anlatılagelen bir hikâyeye göre halkın arasından birine aşık olur ve kaçar. Fakat İmparator bu durumu kabullenmez ve Maria’nın sevgilisini öldürür. 
Maria’nın çilesi böylede son bulmaz. Dönemin güçlü devletlerinden Moğollarla iyi ilişkiler kurmak isteyen Bizans İmparatoru Maria’yı eş olarak Moğol İmparatoruna gönderir. 
Felaketleri bununla da son bulmaz. Moğol İmparatorunun düğünden önce ölmesi üzerine bu evlilik gerçekleşmez. Ve evlenmesi gereken adamın oğluyla evlendirilir. Fakat bu evlilikte uzun sürmez. Evlendiği İmparator’da ölür.
Bu durum üzerine Moğol geleneklerine göre Maria Bizans’a geri gönderilir.

Kendini İsa’nın yolunda Tanrıya adıyor

Yaşadığı bu on beş senelik çileli hayatta Maria kendini dine vermiştir. Moğol topraklarında misyonerlik yürütmüş ve Hristiyanlığı yaymaya çalışmıştır.
İstanbul’a döndükten sonra Maurikios döneminde yaptırılan manastırı onararak rahibe hayatı yaşamaya devam etmiştir.

Moğolların Meryem’i

Moğolistan’da yaşadığı süreçte kadın ve çocuklarla yakından ilgilenmesi, yaptığı iyilikler dolayısıyla Moğolların Meryem’i diğer bir ifadeyle Doğunun Meryem’i olarak anılmıştır.

Fatih’in fermanı kiliseyi korudu

Kubbeli olmasına rağmen camiye çevrilmeyen Bizans döneminden kalma tek kilisedir. Bunun başlıca sebebi Fatih Sultan Mehmet’in verdiği fermandır. Bu ferman sayesinde Maria Kilisesi hiçbir zaman camiye çevrilmemiştir.

Kanlı Kilise

İstanbul’un işgali sırasında sokaklarından oluk oluk kan aktığı için Kanlı Kilise olarak da söylenir.

İsa’nın ayaklarının dibinde

Maria ile ilgili tek görsellik Kariye Müzesindeki tavanda ki mozaiklerde bulunmaktadır. Deisis Mozaiğinde İsa Peygamberin ayaklarının dibinde resmedilmiş olan Maria’dır.

 

İstanbul’a Seyahat

Eşsiz bir kültür turizmi yaşamak, tarihin bambaşka köşelerinde gezinmek, tatilinize tarifsiz güzellikler katmak için, seyahat planlarınızı İstanbul’a yapın.

 

 

Comments are closed.