Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Diğer İnançlar ve Ateistler Aynı Kilisede
Ocak 23, 2024
moğolların meryemi
Moğolların Meryem’i; Kanlı Kilise
Ocak 23, 2024

Duvarları Cennetten Gelen Taşla Yapılan Cami

Yapısında Hacerül Esved Taşının Parçaları Olan Camii

Sokollu Mehmet Paşa Camii

Duvarları cennetten gelen taşlarla süslendi

Hacerül Esved taşıyla örülmüş tek camidir

Üç Padişahın Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa

Cennetten Gelen Taş

Hacerül Esved Taşının parçaları

Kâbe onarılırken cennetten geldiği söylenen Hacerül Esved taşı muhafazaya alınmak istenir. Bu sırada çevresinden kopan bazı parçalar alınarak caminin inşaatında kullanılmak üzere İstanbul’a getirilir.

Hacerül Esved taşları nerelere yerleştirildi?

Caminin giriş kapısı üzerine, 
Minber giriş kapısının üzerine, 
Mihrabın üst ortasına, 
Minber kubbesine olmak üzere dört noktaya altın çerçeve ile gömülmüştür.
Cami bu özelliğiyle Hacerül Esved taşıyla örülmüş tek camidir.

Sokollu Camii Mimar Sinan Eserlerinden

Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan Sokullu Mehmet Paşa Camii Külliyesi Osmanlı mimarisinin en özgün tarzlarından birini yansıtır.
Yaptığı bütün eserlerde akustiğe önem veren Mimar Sinan, Sokullu camiinde de kubbe kasnağı üzerinde bulunan boşluklara küpleri gömerek tüm sesi bu küplerle kubbede toplamıştır.

Sokollu Mehmet Paşa Kimdir?

1505 yılında Hırvat coğrafyasında doğan Sokullu Mehmet Paşa’nın asıl ismi Bayo Sokoloviç’tir. Çocuk yaşta devşirme sistemiyle Edirne’de yetiştirilmiştir.
Osmanlı donanmasında Kaptan-ı Deryalığa kadar yükseldikten sonra, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat döneminde sadrazamlık yapmıştır. En büyük Osmanlı sadrazamlarından biridir. 
1579 yılında Sokullu’nun ölümü aynı zamanda Osmanlının yükselişinin sonu duraklama devrinin başlangıcı olarak da kabul edilebilir.
İstanbul Fatih ilçesinde Tarihi Yarımada’ya gelin. Sultanahmet durağı olacak varmanız gereken nokta. Meydana geldiğinizde Sultanahmet camiine doğru yönelin. Caminin hemen yanı At Meydan’ı olarak bilinen eski hipodromdur. Meydan bitince Cumhuriyet Müzesinin arkasından devam ederseniz Sokullu Mehmet Paşa Camiini göreceksiniz.

İstanbul’a Seyahat

Eşsiz bir kültür turizmi yaşamak, tarihin bambaşka köşelerinde gezinmek, tatilinize tarifsiz güzellikler katmak için, seyahat planlarınızı İstanbul’a yapın.

Comments are closed.